TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN                             
ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC TÂY BẮC
Do google cập nhật ngày theo giờ quốc tế.còn việt nam cập nhật giờ theo múi giờ địa phương là nhanh hơ 7 tiếng nên trạm cứ gửi bt muuons xem lại mac điện thì xem giờ gửi trừ đi 7.13h thì xem 6 giờ