TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN                             
ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC TÂY BẮC
HOA ĐÀO NỞ, CHIM ÉN VỀ, MÙA XUÂN LẠI TỚI, CHÚC MỪNG NĂM MỚI, CHÚC TOÀN THẾ ANH EM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN MỘT NĂM MỚI, AN KHANG HẠNH PHÚC VÀ THÀNH CÔNG.